Sản phẩm

 • Vòng bi NSK

  • Vòng bi NSK

   Code: 6764

  • Tình trạng sản phẩm

  • Giá bán

  • 0 VND

   Mua hàng

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm
 
Chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đâu. Luôn đảm bảo nhu cầu của khach hàng về số lượng và qui cách.
Hiện chúng tôi đang cung cấp vòng bi KYS với qui cách như sau:
-Từ  1200 ~1217.
-Từ  1304 ~  1318.
- Từ  21307 ~   21320.
- Từ  22205 ~  22320.
- Từ  30202 ~   30320.
- Từ  31305 ~  31320.
- Từ  32004 ~  32030.
- Từ  32205 ~  32230.
- Từ  32303 ~  32320.
- Từ  33108 ~  33118.
- Từ  33205 ~   33218.
- Từ KYS 51100 ~ KYS 51140.
-  6301- 2RS,  6303-2RS,  6304,  6305 -2RS, 6309, 6311, 6313, 6314-2RS, 6317, 6317-2RS, 6318, 6318-2RS, 6320- 2RS.
- Vòng bi tiếp xúc góc 4 điểm QJ
 Hãy liên hệ với chúng tôi để có  thông tin về qui cách được cập nhật mới nhất.