Sản phẩm

 • Vòng bi NACHI

  • Vòng bi NACHI

   Code: 6762

  • Tình trạng sản phẩm

  • Giá bán

  • 0 VND

   Mua hàng

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm
 
Vòng bi DYZV với qui cách đa dạng:
- Từ 22205 ~22216 ~  22218 ~  22224 ~  22228 ~  22256 (CAW33, CAW33C3, K CAW33C3, MBW33C3, K MBW33C3)
- Từ  22308 ~22316~22320~22322 ~ 22324~  22356 (CAW33, CAW33C3, K CAW33C3, MBW33C3, K MBW33C3)
- Từ  23020 ~23024~ 23072 (CAW33, CAW33C3, K CAW33C3, MBW33C3, K MBW33C3)
- Từ  23120 ~23122~   23160 (CAW33, CAW33C3, K CAW33C3, MBW33C3, K MBW33C3)
- Từ   23218 ~23244~  23260 (CAW33, CAW33C3, K CAW33C3, MBW33C3, K MBW33C3);
- 23940 CAW33C3, 23944 CAW33C3;
- Từ 24024 ~24056;
- Từ 24122 ~ 24152 (CAW33, CAW33C3, K CAW33C3, MBW33C3, K MBW33C3);
- Từ  30203 ~  30220;
- Từ   30304 ~  30320;
- Từ  32004  ~  32022;
- Từ  32205  ~  32222;
- Từ  32305 ~  32320;
- Từ  6000-2RS  ~ 6009-2RS;
- Từ 6015 ~  6019,  6024, 6026,  6034M ,  6036,   6040,  6044M;
- Từ 6201-2RS,  6201-2Z ~  6218,  6218-2RS;
- Từ  6300,  6301,  6302~ 6320;
- Từ  6403 ~ 6413;
- 7320M,   7322BM,  7324ACM/YA, FC-3652168,  FC-3652168/YA/P64;
- N-220M,   N-222E, N-222M , N-224M, N-226M, N-228EB , N-228EM, N-230M, N-236M-B,  N-312M,  N-313MC3, N-314EM, N-316M, N-317EM, N-318M, N-324EM,  N-326M, NJ-220M, NJ-221,  NJ-221M, NJ-2228M, NJ-222M, NJ-224M, NJ-226M, NJ-228EM,  NJ-230M, NJ-2316EM, NJ-2318M, NJ-2320M, NJ-2326M, NJ-232EM, NJ-234EM, NJ-311M, NJ-313M,  NJ-314, NJ-317.  
Vòng bi cà na DYZV
 Hãy liên hệ với chúng tôi để có  thông tin về qui cách được cập nhật mới nhất.