Sản phẩm

 • Vòng bi KOYO

  • Vòng bi KOYO

   Code: 6763

  • Tình trạng sản phẩm

  • Giá bán

  • 0 VND

   Mua hàng

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm
 
Qui cách:
- 30204 A, 30205A, 30206A, 30208A, 30209A;
- 30305A, 30306A, 30308A, 30309A, 30311A, 30312A, 30313A, 30314A, 
- 32008 AX, 32009 A,  32010 AX,  32011 AX;
- 32207 A, 32208A, 32209A, 32210A, 32211A, 32212A, 32213A, 32214A, 32215A, 32216A, 32217A, 32219A;
- 32306 A, 32308A, 32310A, 32311A, 32313A, 32314A, 32315A  ~ 32315 A ;
- 33207A, 33209A;
- 6000-2Z, 6001-2RS, 6001-2Z , 6002-2Z, 6004-2Z, 6005-2RS, 6005-2Z, 6006-2Z,  6007-2Z, 6008-2Z, 6009-2Z
- 6010-2RS, 6010-2Z, 607-2ZR, 608-2RS, 6200-2RS , 6201-2RS;
- 6201-2ZC3,  6202-2RS,  6202-2Z, 6203-2RS, 6203-2Z, 6204 , 6204-2RS, 6204-2Z,  6205-2RS , 6205-2Z, 6206,  6206-2RS, 6206-2Z, 6207, 6207-2RS , 6207-2Z,  6208, ZKL 6208-2RS,  6209, 6209-2RS, 6209-2Z,  6210, 6210-2RS, 6210-2Z,  6211, 6211-2RS, 6211-2Z,  6212,  6212-2RS, 6212-2Z, 6213, 6213-2Z,  6214, 6214-2Z,  6215,  6215-2Z,  6216,  6216-2Z,  6217, 6217-2Z, 6218, 6220, 6220-2Z, 6222, 6222-2Z.
- 626-2ZR, 628-2Z,  629-2RS,  629-2Z;
- 6300-2RS,  6300-2Z, 6301-2RS,  6301-2Z, 6302-2RS,   6302-2Z, 6303-2Z,  6304, 6304-2RS,  6304-2Z,  6305, 6305-2RS,  6305-2Z,  6306, 6306-2RS, 6306-2Z,  6307, 6307-2RS,  6307-2Z;  6308, 6308-2RS,  6308-2Z,  6309,  6309-2RS,  6310, 6310-2RS, 6311, 6311-2RS,  6311-2Z,  6312,  6312-2RS,  6312-2Z,  6313,  6313-2RS,  6313-2Z, 6314, ZKL 6314-2Z,  6315,  6315-2Z,  6316, 6316-2Z;  6317, 6317-2Z, 6318,  6318-2Z,  6319,  6319-2Z;  6320,  6320-2Z, 6322;
 
- Vòng bi Cà na: 
22210EW33J, 22211EW33J, 22212EW33J, 22213EW33J, 22215EW33J, 22216EW33J, 22217EW33J, 22218EW33J, 
22219EW33J, 22220EW33J, 22222EW33J, 22224EW33J, 22226EW33J, 22228EW33J, 22230EW33J, 22232EW33J, 22234W33M, 22236CW33J
22238EW33MH_NF, 22240EW33MH_NF, 22310EW33J, 22311EW33J, 22312EW33MH, 22313EW33J, 22315W33M, 22316EW33J, 22317EW33J, 22318EW33J, 
22319EW33M, 22320EW33J, 22322EW33J, 22324EW33J, 22326EW33J, 22328EW33MH_NF, 22330W33M, 22332CW33J, 22334CW33J, 22336CW33J, 
 
22338CW33J, 22340CW33J, 22340CKW33J, 22340EKW33MH_NF, 22344EW33MH_NF, 6321 2Z, 22224EKW33J C3, 22226EKW33J C3, 22322EKW33J C3, 22326EKW33J C3.