Sản phẩm

 • Vòng bi, bạc đạn FBJ

  • Vòng bi, bạc đạn FBJ

   Code: 6760

  • Tình trạng sản phẩm

  • Giá bán

  • 0 VND

   Mua hàng

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm
 
Qui cách:
- 1200, 1202, 1204, 1205,1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1217;
- 1305, 1306, 1307. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315;
- 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16008, 16009, 16010;
- 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, 2211, 2212, 2213, 2215 (Gồm cả loại thường và loại nắp cao su 2RS)
- 279, 28985/20,  28BCS1,  29590/22;
- 30206, 30207, 30209, 30211, 30217, 30218, 30220, 30221; 
- 30302, 30303, 30304, 30305, 30306, 30307, 30308, 30309, 30310, 30311, 30312, 30313, 30314, 30318;
- 32004, 32005, 32006, 32007, 32008, 32010, 32012, 32013, 32014, 32015, 32016, 32017, 32018, 32019, 32020, 32021,32022, 32026, 32028, 32030; 
- 32204, 32205, 32206, 32207, 32208, 32209, 32210, 32211, 32212, 32213, 32217, 32218, 32219, 32220, 32221;
- 32303, 32304, 32305, 32309, 32310, 32311, 32312, 32314, 32315, 32316;
- 33010, 33011, 33012, 33013, 33014, 33018, 33019, 33020, 33022;
- 33109, 33110, 33111, 33112, 33115, 33117, 33118, 33205, 33206, 33207, 33208, 33209, 33210, 33211, 33213, 33214, 33215, 33217, 33218
-  51100, 51102, 51105, 51107, 51109, 51110, 51111, 51112, 51115, 51116, 51117, 51118, 51120, 51124M, 51128M, 51132M, 51136M, 51138M; 
- 51200, 51201, 51202, 51204, 51205, 51206, 51207, 51208, 51209, 51210, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218M, 51220M, 51222M, 51226M, 51228M, 51238M; 
- 51305, 51306, 51308, 51309, 51312, 51313, 51314, 51315M, 51316M, 51317M, 51318M, 51320M, 51322M, 51324M, 51326M, 51328M, 51332M, 51334M;
- 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210 (ZZ, 2RS: Nắp sắt hoặc nắp cao su)
- 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311 (ZZ, 2RS : nắp sắt hoặc nắp cao su );
- 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6024 (ZZ, 2RS: nắp sắt, nắp cao su)
- 62201-2RS, 62202-2RS, 62203-2RS, 62204-2RS, 62205-2RS, 62206-2RS, 62207-2RS, 62208-2RS, 62209-2RS, 62210-2RS;
- 6200-2RS, 6201-2RS, 6202-2RS, 6203-ZZ, 6204-2RS, 6205 (ZZ, 2RS), 6206 (ZZ, 2RS, NR), 6207 (ZZ, 2RS, NR);
- 6222-2RS, 6224 (ZZ, 2RS),
- 6300 ZZ, 6300-2RS, 6301-2RS, 6301 ZZ,  6302 (ZZ, 2RS), 6303 (ZZ, 2RS), 6304 (ZZ, 2RS), 6305 (ZZ, 2RS), 6306 (ZZ, 2RS), 6307 (2RS. NR, ZNR), 6308 (ZZ, 2RS, ZNR, NR), 6309 (ZZ, 2RS, ZNR, NR), 6310 (ZZ, 2RS, NR, ZNR), 6311 (ZZ, 2RS, ZNR), 6312 (ZZ, 2RS, ZNR), 6313 (ZZ, 2RS, ZNR), 6314 (ZZ, 2RS, ZNR), 6315 (ZZ, 2RS), 6316-2RS, 6317 (ZZ, 2RS), 6317 (ZZ, 2RS), 6318 ZZ, 6319 ZZ, 6320 (ZZ,2RS), 6322, 6324, 6326; 
- 6300-ZZ, 6300-2RS, 6301-ZZ , 6301-2RS, 6302-ZZ, 6302-2RS, 6303-ZZ, 6303 - 2RS.
- 603-ZZ, 604-ZZ, 605-ZZ, 606-ZZ, 606-2RS, 607-2RS, 608-ZZ, 608-2RS,  609-ZZ, 609-2RS, 624-ZZ, 625-ZZ, 625-2RS, 626-ZZ, 626-2RS, 627-ZZ, 627-2RS, 628-2RS, 629-ZZ, 629-2RS, 634-2RS, 635 ZZ, 636 ZZ, 638 ZZ, 694 zz, 695 zz, 696 zz, 697 zz, 698-2RS;
-  7202 BTN, 7205 BTN, 7206 BTN, 7207 BTN, 7209B, 7210B, 7211B, 7213B, 7214B, 7215B, 7217B, 7218B, 7219B, 7220B, 7306B, 7307B, 7308B, 7309B, 7310B, 7312B, 7313B, 7316MB;
- NJ 2206EM, NJ 2208EM, NJ 2009EM, NJ 2010EM, NJ 2012EM, NJ 2213EM, NJ 2214EM, NJ 2216EM, NJ 2217EM
- 30TAG12, 30TAG001, LM 48548/10, LM 102949/10, LM 11749/10, LM 11949, JM 12649/10, NUPK 308NR, NUPK 309NR, NUPK 310NR, NUPK 311NR, NUPK 312NR, NUPK 313NR, NUPK 314NR,SL04-5010 PP2NR, 
SL04-5011 PP2NR, SL04-5012 PP2NR, SL04-5013 PP2NR, SL04-5014 PP2NR, SL04-5015 PP2NR, SL04-5016 PP2NR, SL04-5017 PP2NR.
- Các loại vòng bi fbj thông dụng dùng trong ô tô như vòng bi bánh xe  MOAY Ơ, bi Tỳ cam, vòng bi T li hợp   
Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về qui cách được cập nhật mới nhất.