Sản phẩm

 • Vòng bi trụ NU, NJ,, NF

  • Vòng bi trụ NU, NJ,, NF

   Code: 6778

  • Tình trạng sản phẩm

  • Giá bán

  • 0 VND

   Mua hàng

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm

 Qui cách:

Vòng bi trụ FBJ, Vòng bi  FBJ:

NJ 2206EM

NJ 2208EM

NJ 2209EM

NJ 2210EM

NJ 2212EM

NJ 2214EM

NJ 2216EM

NJ 2217EM

NJ 207E

NJ 208E

NJ 212E

NJ 213E

NJ 215E

NJ  217E

NJ 218E

NJ 220E

NJ 224EM

NJ 226EM

NJ 228E

NJ 309E

NJ 310E

NJ 312E

NJ 313E

NJ 314E

NF 205E

NF 206E

NF 208E

NF 209E

NF 210E

NF 211E

NF 212E

NF 213E

NF 215E

NF 216E

NF 217

NF 218E

NF 304E

NF 305E

NF 306E

NF 307E

NF 309E

NF 310C3

NF 311E

NF 312E

NF 313E

NF 314E

NF 316E

NF 317E

NF 318

NU 2212EM

NU 308E

NU 309E

NU 310E

NU 311E

NU 312E

NU 313EM

NU 314E

NU 316E

NU 318

NU 319E

Vòng bi trụ Dyzv, Vòng bi  DYZV:

N 220M

N 224M

N 228 EB

N 228 EM

N 236 M-B

N 313 MC3

N 314 EM

N 316 M

N 317 EM

N 318 M

N 324 EM

N 326 M

NJ 220M

NJ 221M

NJ 224M

NJ 226M

NJ 232M

NJ 2228M

NJ 2316EM

NJ 2318M

NJ 2320M

NJ 2326M

NJ 311M

NJ 313M

NJ 314

NJ 317

NJ 320M

NJ 322M

NJ 326M

NJ 328M

NU 216M

NU 220M

NU 222M

NU 224M

NU 226M

NU 228EM

NU 2218EM

NU 2226 EM

NU 2319 EM

NU 2324EM

NU 314 M

NU 316EM

NU 317M

NU 318 EM

NU 319EM

NU 320 EM

NU 322M

NU 324M

NU 326M

NU 328M

Vòng bi trụ,  Vòng bi  NSK, TNT, Koyo:

NF 208 WC3, NF 212, NF 214, NF 310W, NJ 2206W, NJ 2207WC3, NJ 2208W, NJ 2210 W, NJ 2212W, NJ 2214WC3, NJ 210W, NJ 306, NJ 307, NJ 311W, NJ 317, N 305WC3