Sản phẩm

 • Gối đỡ dùng ổ bi FBJ Japan

  • Gối đỡ dùng ổ bi FBJ Japan

   Code: 6769

  • Tình trạng sản phẩm

  • Giá bán

  • 0 VND

   Mua hàng

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm
 
 Đủ qui cách: 
- Từ SN-505 ~ SN-520, SN-522, SN-524, SN-526, SN-528, SN-530, SN-532; 
- Từ UCF-201, UCF-202, UCF-203, UCF-204, UCF-205, UCF-206, UCF-207, UCF-208, UCF-209, UCF-210, UCF-211, UCF-212, UCF-213, UCF-216, UCF-217, UCF-218, UCF- 305, UCF-306, UCF-311, UCF-312;
-  UCFL-204, UCFL-205, UCFL-207, UCFL-211;
- Từ UCP-201, UCP 202, UCP 203, UCP 204, UCP-205, UCP 206, UCP 207, UCP 208, UCP 209, UCP 210, UCP 211, UCP 212, UCP 213, UCP 214, UCP 215, UCP 216, UCP 217, UCP 218, UCP-305, UCP 306, UCP 307, UCP 308, UCP 309, UCP 310, UCP 311, UCP 312, UCP 313, UCP 314, UCP 315, UCP 316, UCP 317, UCP 318, UCP 319;
- UCPA-202, UCPA-203, UCPA-205, UCPA-209, UCPA-210;
- UCT-204, UCT-206, UCT-210,UCT-217;
- UKP-206, UKP 207, UKP 208
- UC 203, UC 205, UC 209, UC 213, UC 217, UC 306, UC 307, UC309, UC310, UC 311, UC 312.